Duy Trịnh Quang

  • Total activity 3
  • Last activity
  • Member since
  • Following 0 users
  • Followed by 0 users
  • Votes 0
  • Subscriptions 2

Activity overview

Latest activity by Duy Trịnh Quang
  • Duy Trịnh Quang commented,

    tôi bị khóa tướng tạm thời. khi hết thời gian đếm ngược thì thời gian lại tiếp tục chạy ngược từ 10 phút và lặp lại. làm thế nào tướng không bị khóa. với tôi không hiểu lý do bị khóa là gì?