Skip to main content

Someone is playing under my account!

Comments

1 comment

  • Duy Trịnh Quang

    tôi bị khóa tướng tạm thời. khi hết thời gian đếm ngược thì thời gian lại tiếp tục chạy ngược từ 10 phút và lặp lại. làm thế nào tướng không bị khóa. với tôi không hiểu lý do bị khóa là gì?

    0

Please sign in to leave a comment.